Website genoeg.nl

De nieuwe website genoeg.nl

De website van onze klant Genoeg draaide met hun website al een aantal jaren op een wat verouderde basis. Onderhoud en updates van het CMS waren niet meer goed uit te voeren en bovenal begonnen browsers moeite te krijgen met het tonen ervan. Tijd voor een soepele oplossing voor de website genoeg.nl!

Hosting bij Incido

De klant heeft ervoor gekozen om haar website genoeg.nl geheel in beheer te brengen van Incido. Daarmee dus het DNS-beheer, domeinnaam beheer, hosting en mailafhandeling. Met een eigen hostingfaciliteit bij onze betrouwbare partner regelden we het hostingpakket in. Daarna zijn alle actuele DNSsen overgenomen en de verhuizing van de url www.genoeg.nl geregeld. De mail wordt overgezet en daarmee is de technische kant gereed.

De restyling van de website

Voor de restyling van de website genoeg.nl dienden we de oude site eerst te dupliceren op een werklocatie. De oude site mocht niet, of uitsluitend zeer kort, offline. Op de werklocatie is eerst de site volledig gestript: ontdaan van alle lay-out kenmerken, thema’s, onnodige plugins, etc.
Hierbij zijn de bijna 2.000 artikelen, een database die het kloppend hart is van de genoeg.nl, geheel intact gebleven.

Vervolgens is een nieuw, eigen en “kaal” thema teruggebracht. Hierdoor konden we de stappen ondernemen om de site een modernere look te geven. De opdracht was om dit te realiseren zonder het uiterlijk van een “content-database” los te laten.

En toen: 3… 2… 1… LIVE!

Na het klaarzetten van de eerste “proef” heeft de klant de nieuwe site tweemaal grondig bekeken. En we moeten zeggen: met véél enthousiasme en slechts enkele correcties was de goedkeuring vlot geregeld!

De laatste stap, de fysieke verhuizing van de nieuwe site naar de definitieve locatie, ging gepaard met de live-gang voor het publiek. Binnen één nacht, feitelijk binnen enkele uren, was de doorverwijzing “over” van OUD naar NIEUW en de nieuwe website verhuisd naar haar nieuwe locatie!

“Heerlijk als je alles uit handen kunt geven!”

De allerbeste referentie voor Incido is natuurlijk de mening van de klant. Het oordeel. Hoe ervaart zij onze dienstverlening? En hoe verliep in hun ogen het hele traject? Toen we dáárnaar informeerden kwam direct en spontaan de reactie:

“Heerlijk als je alles uit handen kunt geven!”

Kunnen we méér zeggen? Bel of mail ons met uw voor vragen over hosting, het vastleggen van een domeinnaam, het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website of een grondige restyling van uw bestaande site!

OPENINGSTIJDEN

Werkdagen 08:30 – 17:30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

TELEFOONNUMMER

  +31(0) 413 25 32 25

ONS ADRES